Prisfastsættelse af obligationer i kontinuert tid

I dette arbejdspapir vil jeg foretage en analyse og en diskussion af en række af de kontinuerte modeller til prisfastsættelse af obligationer, der er blevet foreslået i litteraturen.

I den anledning vil der kun blive betragtet kontinuerte modeller med tidshomogene parametre. Endvidere vil behandlingen af stokastisk volatilitet være sparsom.

De modeller, som vil blive taget op, er Brennan og Schwartz (1979),(1980),(1982), Walter (1995), Vasicek og Fong (1991) og Longstaff og Schwartz (1990), (1992).
I afsnit 6 vil jeg foretage en nærmere gennemgang af den flerdimensionelle Vasicek model.

Jeg vil her betragte Beaglehole og Tenneys (1991) multifaktor model, herunder deres såkaldte “double-decay” model, dog analyseret med udgangspunkt i Langetieg (1980).

I afsnit 7 vil jeg foretage en kort introduktion af en ny type af rentestrukturmodeller, nemlig de ikke-lineære stokastiske modeller, såsom den kvadratiske multi-faktor model af Beaglehole og Tenney (1991) og Jamshidian (1993) samt Longstaff (1989) “double-square-root” model. Endvidere vil den nye ikke-lineære modeltype fra Constantinides (1992) blive behandlet.

Back to Archive |