Realkreditrådgivning – Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

Boligøkonomisk Videncenter i Realdania startede i maj 2010 et projekt om danskernes konvertering af realkreditlån i boligen. Projektet blev afsluttet med en rapport marts 2011

Rapportens formål var at belyse rådgivningsprocessen i forbindelse med optagelse og konvertering af boliglån siden 1995. Endvidere er rapporten meget anvendelig som et oplæg til offentlig debat om kvaliteten af den rådgivning, som den enkelte låntager tilbydes i dag. Denne debat kan forhåbentlig inspirere til en forbedret realkreditrådgivning.

Projektet er finansieret af Boligøkonomisk Videncenter i Realdania og udført af direktør Claus Madsen, Fine Analytics, lektor Kourosh Marjani Rasmussen (partner FinE Analytics), Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse på DTU samt professor Rolf Poulsen, Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet.

Back to Archive |