Riskmetrics – En Diskussion, part 1

Med annonceringen af Riskmetrics-teknologien er det lykkedes J. P. Morgan at definere et “universalt” værktøj til beskrivelse af risiko på tværs af instrumenttyper. De har opnået, at den diskussion, der foregår omkring riskmanagement i øjeblikket, tager sit udgangspunkt i denne metode; eller sagt på en anden måde, J.P. Morgan har fået sat dagsordenen hvad angår risikostyring.

Diskussionen af Riskmetrics-terminologien vil blive behandlet i to step. Det første step giver en introduktion af Riskmetrics-princippet og viser en udvidelse af frameworket, så det også kan behandle afledte instrumenter. Det andet step går ind i en nærmere diskussion/analyse af den metode, der er valgt i forbindelse med estimation af volatiliteten.

Notatet indskrænker sig til at diskutere behandlingen af renteafhængige fordringer i frameworket, som obligationer, forwardkontrakter og obligations-optioner.

Back to Archive |