Rentestrukturen og forventningshypoteserne

I dette arbejdspapir vil jeg analysere sammenhængen imellem de forskellige forventningshypoteser, der i tidens løb er blevet foreslået i litteraturen, og vise at “the local expectations hypothesis” (LEH) er den eneste af disse fire hypoteser, som er forenelig med en ligevægtsbetragtning for rentestrukturen.

Som basis for dette bevis, vil jeg tage udgangspunkt i Cox, Ingersoll og Ross`s 19851, og herunder vise hvilke implicitte prisfastsættelsesantagelser, der ligger til grund for de fire hypoteser, både i kontinuerlig og diskret tid.

Back to Archive |